Slag om de Schelde

De Slag om de Schelde neemt in de expositie een prominente plaats in.