Bezoek

Het Bevrijdingsmuseum Zeeland toont de bewogen geschiedenis van Zeeland tijdens de Tweede Wereldoorlog. Daarnaast besteedt het museum aandacht aan de Zeeuwse oorlogsvrijwilligers die in Nederlands-Indië gediend hebben, direct na de bevrijding.

In het museum neemt de Slag om de Schelde een centrale plek in. Deze slag die plaatsvond in de periode 18 september tot en met 8 november 1944 (en na de mislukte slag om Arnhem) is in de Nederlandse geschiedenis ten onrechte op de achtergrond geraakt. Niet alleen werd door deze grootschalige operatie Zeeland grotendeels bevrijd maar kregen de geallieerden vooral met Antwerpen uiteindelijk de lang verwachte en essentiële aanvoerhaven in bezit. Hiermee kon het vastgelopen geallieerde offensief weer van start gaan en kwam het einde van de oorlog in West-Europa in zicht. Wat echter niet vergeten mag worden zijn de vele slachtoffers (soldaten en burgers) en de vele materiële schade die deze Slag veroorzaakt heeft. De strijd in Zeeland maakte niet alleen van Zeeland de zwaarst getroffen provincie maar veroorzaakte ook aan Canadese zijde het grootst aantal slachtoffers in één operatie gedurende de hele Tweede wereldoorlog.


Bevrijdingspark Zeeland

Afgelopen tijd is het museum fors uitgebreid met een Bevrijdingspark Zeeland (3 hectare). Het concept van het Bevrijdingspark is uniek. Nergens in West-Europa is er sprake van een dergelijke opzet. Het Park visualiseert te midden van de Zeeuwse elementen water, strand en dijken de  oorlogsperiode 1939-1945 en de Slag om de Schelde in het bijzonder.

In het park is de unieke en bewaard gebleven noodkerk uit Ellewoutsdijk gereconstrueerd en herbouwd. Deze noodkerk werd, na het vernietigen van de oorspronkelijke kerk door een bombardement, geconstrueerd uit zogenaamde Nissenhutten. Deze zomer is de kerk al voor het publiek te bezoeken!