Revolver S&W .38 (Canada)

In 2010 schonk de heer C. Prins, zoon van R. (Reindert) Prins deze Smith & Wesson .38 revolver aan het Bevrijdingsmuseum en vertelde hierbij het volgende verhaal. 

De Bevrijding van Ginneken
Het was 28 oktober 1944 toen wij, mijn ouders, mijn zusters en ik, in de schuilkelder doken die in de tuin achter ons huis aan de Koningin Emmalaan was gemaakt voor eventuele bombardementen die Ginneken zouden kunnen treffen. En die dag was de eerste en gelukkig tevens de laatste keer dat we er in moesten schuilen, want de bevrijding van Ginneken was begonnen.

In de Wijkkrant Ginneken van oktober 1984 wordt een artikel van Ton van der Wildt gewijd aan de bevrijding van Ginneken op 29 oktober 1944. In de krant wordt aan de hand van onder andere het onder aan deze pagina overgenomen kaartje uitgebreid verslag gedaan van de bevrijding en de achtergrond van de Poolse eenheden, die daarbij de voortrekkers waren. Als het gaat om het deel van Ginneken waar wij woonden blijken het infanteristen te zijn van het 8ste bataljon en van het bataljon “Bergjagers”, ondersteund met tanks, die onze bevrijders zijn.

object van de maand maart 2016 2 

Een detail van het kaartje laat zien waar in Ginneken de Dillenburgstraat ligt en in het verlengde aan de overzijde van de Ginnekenweg de Kon. Emmalaan.

Na een dag en een nacht het geweld van de bevrijding in de schuilkelder te hebben afgewacht kwamen we ongeschonden weer naar buiten. Ik was toen net 7 jaar geworden en de herinneringen zijn nog vaag, maar sommige dingen zijn me bijgebleven. De granaatscherven later in de tuin gevonden en mijn vader die af en toe ging kijken of het huis er nog stond. Het leek dat er geen schade was, hoewel andere huizen elders in Ginneken wel getroffen waren. Onze straat bleef ongeschonden, hoewel de brug over de Mark aan het einde van de straat gedeeltelijk verwoest was.

Vrijwilliger bij de Canadezen
Mijn vader was in 1944 advocaat in Breda. Hij was als dienstplichtig reserve officier in 1940 gemobiliseerd voor een oorlog die maar kort duurde. Toen er door de Canadezen aan Nederlandse ex-militairen gevraagd werd om zich als vrijwilliger te melden, heeft hij daar graag gehoor aan gegeven. Als liaison officer zou hij bij de Canadezen dienst doen tot het einde van de oorlog in 1945.

Hem werd een Smith &Wesson .38/ 200, serienummer 739409, uitgereikt als dienswapen.

 object van de maand maart 2016 4

De identiteitskaart, hiernaast afgebeeld, laat zien dat mijn vader een maand na de bevrijding op 22 november 1944 bij de Canadezen in dienst trad. Toen hij in 1945 terugkeerde uit Canadese dienst, zo is achteraf gebleken, heeft hij het wapen te hebben mogen behouden.

Het gaat om een revolver waarvan het basisontwerp teruggaat tot de Eerste Wereldoorlog. Bij navraag bij S&W heeft men geantwoord dat serienummer 739409 in februari 1941 aan de British Purchasing Commission is verkocht.

De S&W .38/200 is verwant met het model M1917 cal .45. Dit laatste type is gebouwd op het zware N frame van Smith& Wesson. Voor de Britse en Canadese strijdkrachten werd gebruik gemaakt van het middelzware K frame. De revolver is geschikt voor de .38 S&W patronen met een 200 grain loden kogel.

Mijn vader is op 1 januari 1999 overleden. Ik heb jaren daarna de revolver in zijn huis in Den Haag teruggevonden. Helaas bleek het niet mogelijk om het wapen zelf te houden, daarom heb ik besloten om het wapen (inclusief verhaal) te schenken aan het Bevrijdingsmuseum. 

object van de maand maart 2016 5