Uniformjas | Lt.Kol J.J. van Oort

Het OVW-bataljon 2-14 RI is voortgekomen uit Wachtbataljon II, dat in oktober 1944 was ontstaan uit de Binnenlandse Strijdkrachten en bewakingstroepen uit de provincie Zeeland. Na de opleiding in Fournes (Frankrijk) werd het bataljon ingezet in België en Duitsland waar het o.a. de opmars meemaakte naar Hamburg.

Terug in Nederland werd het gelegerd te Haarlem. Via Engeland, waar het bataljon werd voorzien van de noodzakelijke uitrusting, vertrok het op 12 oktober 1945 met de boot (“Alcantara”) naar Indië. Op 11 februari 1948 kwam het bataljon met de “Johan van Oldenbarneveldt” terug aan in Amsterdam.  

Commandant van het Bataljon was Luitenant Kolonel J.J. van Oort. Het Bevrijdingsmuseum heeft meerdere objecten van de heer van Oort in de collectie zitten. Eén van de objecten is zijn uniformjas en waar hij mee afgebeeld staat in het boek van Pater van de Vrande “Ons Groot Avontuur”.

object van de maand april 2015 1

object van de maand april 2015 2