Schets | Vlissingse kustlijn

Na de landing in Normandië in juni 1944, rukten de geallieerden snel op richting de Nederlandse grens. In september bevrijdden ze de zuidelijke provincies van Nederland.

Met de slag om Arnhem werd een poging gedaan ook het noorden van Nederland te bevrijden. De slag liep echter op een mislukking uit. Dit had tot gevolg dat het vrijmaken van de Westerschelde, de vaarweg naar Antwerpen, van groot belang werd voor de verdere opmars van de geallieerden.

Het vrijmaken van de Scheldermonding is later bekend geworden als de Slag om de Schelde. Onder de codenaam Operation Infatuate I vond er op 1 november 1944 vanuit zee een landing plaats op de kust van Vlissingen. De codenaam voor het landingsstrand was Uncle Beach.

Om de kustlijn van Vlissingen en bepaalde coördinatiepunten in de nacht te kunnen herkennen, werd er bij deze landing gebruik gemaakt van de hier afgebeelde nachttekening. Deze tekening van de Vlissingse kustlijn was vervaardigd in opdracht van de Britse inlichtingenofficier K.G. Wright, en deed dienst als instructie voor de commando-eenheid die de aanval op de stad uitvoerde.

object van de maand juni 2014 1