NSB ring | Goud om staal

Toen de NSB financieel bijna aan de grond zat, bracht de actie “Goud om Staal”, welke een groot bedrag in het laatje bracht, uitkomst. Behalve grote en kleinere bedragen, zijn ook vele gouden en zilveren voorwerpen ingeleverd, zelfs gouden gedeelten van gebitten.

“De financiën eischen bijzonder zorg in de Beweging. Een belangrijke bron van inkomsten, voortkomende uit de collectes op openbare vergaderingen, en dus van buitenstaanders, is geheel opgedroogd. De offervaardigheid moet te hulp komen. Een actie “Goud en Zilver om Staal” wordt ingezet, waarbij aan elken deelnemer een stalen ring wordt gegeven, als herinnering aan het offer, in deze moeilijkste dagen van den strijd gebracht. Het behoeft geen betoog dat deze actie slaagt. Zeker, er zijn er, die van hun steun of hun minimale inkomen geen enkel geldelijk offer kunnen brengen. Maar ontroerende bijdragen, in den vorm van gouden en zilveren voorwerpen, toonen, wat de ware geestkracht van den Nederlander vermag!” (Voor Volk en Vaderland ’43, blz. 374).

De Goud om Staal actie was een actie van de Nationaal Socialistische Vrouwen op 19 januari 1940. De toewijding aan de partij voerde soms zo ver dat echtparen hun gouden trouwringen voor de NSB partijkas beschikbaar stelden. In ruil daarvoor ontvingen ze een stel stalen ringen, de z.g. ‘Goud om Staal ringen’. De ring getuigt er van, hoe de dragers er van er toe hebben meegewerkt, door extra offers, in de aller moeilijkste tijd de Beweging in stand hebben gehouden.

Deze ring is afkomstig van de zoon van iemand die bij de NSB zat op het eiland Walcheren, met de familie is afgesproken dat we de gegevens van de schenker niet zullen openbaren.