Noodkerk van Ellewoutsdijk

De noodkerk is in 1946 gebouwd als tijdelijke oplossing omdat de oorspronkelijke kerk van Ellewoutsdijk tijdens de Slag om de Schelde volledig was verwoest. De noodkerk bestond uit twee nissenhutten die achter elkaar werden gezet en vervolgens overlangs werden doorgezaagd om ze wat breder te maken. Over het gat kwam een halfrond dakje, waaronder aan weerszijden kozijnen bevestigd werden om lichtinval in de kerk te creëren. De voor- en achtergevel werden gemetseld en er kwam zelfs een torentje op te staan.

De kerk heeft dienst gedaan van het moment van gereedkomen in 1946 tot 22 april 1951. Toen werd de nieuwe kerk in het dorp geopend. De noodkerk was dus overbodig en werd gekocht door de familie Allemekinders uit Baarland (agrariërs). Hier heeft de voormalige kerk tot juni 2015 nog dienst gedaan als landbouwschuur/wagenhuis.

Op vrijdag 22 april 2016 (exact 65 jaar nadat de laatste dienst in de noodkerk plaatsvond) werd de kerk weer officieel in gebruik genomen. De kerk is te bezichtigen in het Bevrijdingspark Zeeland, onderdeel van het Bevrijdingsmuseum Zeeland.