Ontstaansgeschiedenis

Het museum is ontstaan uit de particuliere collectie van Kees Traas. Kees werd geboren op 6 februari 1958 te Nieuwdorp, waar hij opgroeide in een gezin met twee broers en een zus. De vader van Kees was Lau Traas. Nieuwdorp werd bevrijd op 30 oktober 1944, Lau was toen 18 jaar oud. Hij besloot zich aan te melden als oorlogsvrijwilliger bij het Canadese leger om te kunnen helpen met de bevrijding van Nederland. Later is deze groep vrijwilligers onder de naam Bataljon Zeeland uitgezonden naar voormalig Nederlands-Indië. In februari 1948 kwamen ze terug in Nederland.

Door het feit dat vader Lau in Nederlands-Indië was geweest ontstond bij Kees de interesse voor de Tweede Wereldoorlog en het Bataljon Zeeland. Het eerste collectiestuk van zijn verzameling was een Canadese helm die dorpsgenoot Klaas Schoolmeester in 1944 vond op de Sloedam. In ruim drie decennia heeft hij een grote collectie opgebouwd van herinneringsvoorwerpen. Deze voorwerpen hebben bijdragen tot een betere beeldvorming van de oorlogshandelingen, de bezetting en de bevrijding van Zeeland in de periode 1940-1945 en de inzet van de oorlogsvrijwilligers van het Bataljon Zeeland in Nederlands-Indië, in de periode 1945-1948.In 2001 besloot Kees om zijn complete collectie over te dragen aan de stichting om ervoor te zorgen, dat niet alleen de objecten, maar vooral de verhalen bewaard zouden blijven voor toekomstige generaties. De collectie werd tot 2006 geëxposeerd in een authentiek Zeeuwse boerderij.  

Bevrijdingsmuseum Zeeland
Na een grondige verbouwing van de boerderij opende op 30 oktober 2009 Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Margriet het nieuwe Bevrijdingsmuseum Zeeland. De opening vond plaats in het kader van het totale programma rondom de 65e herdenking van de Bevrijding Zeeland en de Slag om de Schelde. 

Door de opening van het Bevrijdingsmuseum Zeeland heeft de provincie Zeeland een museum gekregen waar de geschiedenis van Zeeland tijdens de Tweede Wereldoorlog belicht wordt. Ook de Zeeuwse oorlogsvrijwilligers die in Nederlands-Indië gediend hebben krijgen in het Bevrijdingsmuseum Zeeland hun verdiende plaatst. 

In het Bevrijdingsmuseum Zeeland neemt de Slag om de Schelde een centrale plaats in. Deze slag vond plaats in de periode 18 september tot 9 november 1944 (na de mislukte slag om Arnhem). De Slag om de Schelde heeft niet die aandacht in de Nederlandse geschiedenis gekregen die het verdiende. Door de gewonnen Slag om de Schelde werd een groot deel van Zeeland bevrijd en kwam er een vrije doorgang over de Schelde. Antwerpen werd een belangrijke aanvoerhaven van de geallieerden in de strijd tegen de Duitsers. De duur van de strijd werd door de gewonnen Slag om de Schelde aanmerkelijk ingekort. Dat de Slag om de Schelde gepaard ging met veel slachtoffers, zowel burgers als soldaten mag niet vergeten worden.

Bevrijdingspark Zeeland
Na de opening van het Bevrijdingsmuseum is de Stichting Bevrijdingsmuseum Zeeland voortvarend aan het werk gegaan om een grootschalige uitbreiding van de museumactiviteiten te realiseren met een Bevrijdingspark. Het plan is al voor een belangrijk deel al uitgevoerd. Op een oppervlakte van 3 hectare is een uniek park aan het ontstaan. Het Bevrijdingspark laat de Slag om de Schelde zien. Zeeuwse elementen zoals water, strand en dijken zijn de basis met daarbij bunkers, versperringen, tanks en zelf een gerestaureerde noodkerk uit Ellewoutsdijk. Het stiltebos omzoomt de noodkerk. In het bos is plaats voor bezinning en reflectie. Een groot tentoonstellingspaviljoen zal het park complementeren.